Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - GWARCHOD A GWELLA'R AMGYLCHEDD NATURIOL, 7.5.2

ID y Sylw: 320

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Er mwyn cael mwy o eglurhad a bod yn fanwl gywir, dylai'r paragraff hwn gynnwys cyfeiriad at y cynefinoedd sydd hefyd wedi'u rhestri yn adran 42 Deddf Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol. Ychwanegu " Cynefinoedd a..." i ddechrau brawddeg 7.5.2

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult