Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - GWARCHOD A GWELLA'R AMGYLCHEDD NATURIOL, 7.5.3

ID y Sylw: 324

CEFNOGI North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Rydym yn croesawu'r gydnabyddiaeth a roddir i bwysigrwydd rhwydweithiau seilwaith glas/gwyrdd ac yn awgrymu y cyfeirir hefyd at y cysyniad o gylchfeydd rhagod i warchod mwy ar y nodweddion hyn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult