Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - GWARCHOD A GWELLA'R AMGYLCHEDD NATURIOL, 7.5.9

ID y Sylw: 55

GWRTHWYNEBU Oaktree Environmental Ltd (John Williams)

Crynodeb:

Ni ddylid fod angen gwarchodaeth arbennig os yw ardaloedd o dir eisoes wedi'u gwarchod gan ddynodiadau tirwedd eraill sy'n cydnabod ansawdd y dirwedd dan sylw. Chwarel weithio yw safle ein cleient sydd mewn ardal a chaiff ei chydnabod am werth ei thirlun hanesyddol ac mae wedi'i dynodi yn hynny o beth. Ni ddylid fod angen rhoi i'r ardal warchodaeth tirwedd ychwanegol pan fo'r cyfryw warchodaeth eisoes yn bodoli.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult