Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - GWARCHOD A GWELLA'R AMGYLCHEDD NATURIOL, 7.5.10

ID y Sylw: 426

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Rydym yn cefnogi'r polisi yma i ddiogelu Ardaloedd Tirwedd Arbennig. Ond yn ein barn ni, dylid cynnwys Cwmorthin ymysg y rhain. Mae'r ardal hon yn yn sicr yn ardal sy'n arbennig o drawiadol a hardd, ac sy'n haeddu cael ei gwarchod yn arbennig.

ID y Sylw: 56

GWRTHWYNEBU Oaktree Environmental Ltd (John Williams)

Crynodeb:

Lle bo'r dirwedd eisoes yn cael ei gwarchod, bydd eisoes gofyn i gynigion datblygu ystyried cynnal, gwella neu adfer cymeriad ac ansawdd cydnabyddedig yr ardaloedd. O'r herwydd, mae rhoi statws Ardal Tirwedd Arbennig yn rhywbeth diangen nad oes fawr ddim pwrpas iddo o gofio lefel bresennol y warchodaeth a roddir i'r dirwedd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult