Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - GWARCHOD A GWELLA'R AMGYLCHEDD NATURIOL, 7.5.11

ID y Sylw: 275

GWRTHWYNEBU Mr Myrddin Roberts

Crynodeb:

Ni chafwyd trafodaethau gyda'r Cynghorau Cymuned a'r tirfeddianwyr perthnasol yng nghyswllt yr Ardal Tirwedd Arbennig o'r enw Llethrau Coediog Biwmares a Glen Llangoed. Does bosib y dylid fod wedi rhoi gwybod i bawb oedd â diddordeb am y dynodiad newydd hwn a'i oblygiadau ar eu busnesau, eu tir a'u cartrefi. Mae'r newid a'r ychwanegiad pwysig hwn i bolisïau cynllunio yn haeddu mwy o fewnbwn gan randdeiliaid. Nid yw'n ddigon datgan mai hwn yw'r amser am sylwadau'r cyhoedd pan nad yw'r wybodaeth fanwl wedi bod ar gael i ni ac na chafwyd y trafodaethau angenrheidiol gydag aelodau o Uned y Cynllun Datblygu ar y Cyd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult