Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - GWARCHOD A GWELLA'R AMGYLCHEDD NATURIOL, 7.5.12

ID y Sylw: 57

GWRTHWYNEBU Oaktree Environmental Ltd (John Williams)

Crynodeb:

Caiff y safle sy'n cynnwys safle ein cleient ei warchod gan ddynodiad tirwedd hanesyddol yr ystyrir sy'n ddigon i gynnal yr olygfa a'r ymdeimlad o le unigryw. Mae'n eironig y gallai gwarchod nodweddion tirwedd - nodweddion na fyddai wedi bod yno pe na cheid diwydiant cloddio mwynau - gael effaith ar waith datblygu'r chwarel ymhellach. Mae Dyffryn Nantlle'n adnabyddus am ei dreftadaeth chwareli llechi ac mewn ardal lle gallai swyddi o ansawdd da fod yn brin, mae gwaith cloddio a phrosesu llechi'n sail i greu swyddi er mwyn cadw'r bobl leol mewn diwydiant sy'n nodweddiadol o'r ardal o ran tirwedd a diwylliant.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult