Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI AMG3

ID y Sylw: 887

CEFNOGI Friends of Borth-y Gest (Tom Brooks)

Crynodeb:

Polisïau AMG2, AMG3 ac AMG4 sy'n ymwneud â nodweddion a rhinweddau sy'n unigryw i'r dirwedd leol, i ddiogelu arfordiroedd ac i warchod bioamrywiaeth leol.

Rydym yn cefnogi'r polisïau hyn sy'n unol ag amcanion Cyfeillion Borth-y-Gest.

ID y Sylw: 810

GWRTHWYNEBU Cydbwyllgor Ymgynghorol AHNE (Cynghorydd Gruffydd Williams)

Crynodeb:

Dynodiad lleol yw'r Arfodir Treftadaeth sydd yn dilyn ffin arfordirol yr AHNE i raddau helaeth y Llŷn. Credir y dylai'r polisi adlewyrchu'r dynodiad yn fwy cadarnhaol drwy roi mwy o warchodaeth i'r AT.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult