Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DIOGELU A GWELLA ASEDAU TREFTADAETH, 7.5.30

ID y Sylw: 501

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Mae'n werth nodi'n fanwl y byddir yn ymgynghori â Cadw ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd a'u bod yn rhanddeiliaid/partneriaid yn y broses hon o wneud penderfyniadau

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult