Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Polisïau Rheoli Datblygu Cenedlaethol, 7.5.32

ID y Sylw: 489

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

At hyn, dylai datblygwr gadw CAH mewn cof wrth ffurfio polisïau os byddant yn ystyried yr adnodd archeolegol/amgylchedd hanesyddol sydd heb ei ddynodi.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult