Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Polisïau Rheoli Datblygu Cenedlaethol, 7.5.34

ID y Sylw: 658

CEFNOGI Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym yn falch o weld y bydd y diffiniad o osodiad yn debygol o fod un ai'n gyfyng neu'n eang yn ddibynnol ar y lleoliad penodol. Mae hyn yn synhwyrol er ei fod yn elfen o warchodaeth fydd bob amser yn anodd i'w arddangos. Mae'n beth da bod yn barod am drafodaeth.

Cefnogaeth yn gyffredinol, ond awgrymir rhai meysydd sydd angen mwy o fanylion neu fwy o bwyslais.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult