Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Polisïau Rheoli Datblygu Cenedlaethol, 7.5.35

ID y Sylw: 432

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Mae map y Cynllun Lleol yn dynodi canol y dref yn anghywir, yn ein barn ni. Mae yna lawer o siopau rhwng yr orsaf a Thafarn y Commercial. Mae nifer o siopau pwysicaf y dref ar y rhan yma o'r Stryd Fawr, gan gynnwys McColls, un siop bapurau ac un siop fwyd Tseinaidd. Dylid cadw'r adeiladau hyn fel siopau, yn ein barn ni.

ID y Sylw: 59

GWRTHWYNEBU Oaktree Environmental Ltd (John Williams)

Crynodeb:

Efallai nad oes gan safle 'arfaethedig' fawr ddim statws ac eithrio hynny y gallai safle fanteisio arno yn sgil rhyw ddynodiad cyfredol. O gofio mai chwarel lechi weithio yw safle ein cleient o fewn ffin cais arfaethedig am Safle Treftadaeth y Byd, dylai'r pwysau sydd ynghlwm wrth unrhyw gais am statws Treftadaeth y Byd fod yn gymesur â'r cam a gyrhaeddwyd gyda'r cais. Cadarnhau faint o bwysau bydd yn cael ei roi i statws safle arfaethedig pan yn ystyried ceisiadau datblygu a pu ai fydd y pwysau yma yn cynyddu fel mae'r cais Safle Treftadaeth y Byd yn symud ymlaen.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult