Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DIOGELU A GWELLA ASEDAU TREFTADAETH, 7.5.37

ID y Sylw: 673

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Ni cheir unrhyw fanylion o ran cynnwys yr Asesiad. Dylid cofio effaith bosib ar olion gwaelodol a gwybodaeth archeolegol, yn ogystal â materion ffurf a deunyddiau.

Cefnogaeth yn gyffredinol, ond mae rhai meysydd lle'r awgrymir bod angen mwy o fanylion neu fwy o bwyslais.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult