Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DIOGELU A GWELLA ASEDAU TREFTADAETH, 7.5.43

ID y Sylw: 499

CEFNOGI Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Mae'r adnodd archeolegol yn ddeinamig a cheir hyd i bethau newydd ac adrodd arnynt yn rheolaidd (ychwanegir dros 2000 o gofnodion newydd i Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol yn flynyddol).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult