Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI AT4

ID y Sylw: 494

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Lle nad ystyrir bod gweddillion o bwysigrwydd cenedlaethol ac nid ystyrir bod eu gwarchodaeth ('diogelwch in situ') yn briodol (gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol a'u hymgynghorwyr archeolegol) yna lliniaru amgen (diogelu trwy gofnod') fydd y camau priodol i'w cymryd yn unol â chylchlythyr 60/96. Ar ôl cloddio, rhaid sicrhau y caiff y canlyniadau eu cyhoeddi a'u dosbarthu gyda phwyslais ar fanteision i'r cyhoedd, yn enwedig felly fanteision addysgol i'r gymuned leol. Rhaid i'r holl waith fod yn unol â'r safonau a nodir gan Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr.

ID y Sylw: 245

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Oherwydd eu hunion natur, gall rhai safleoedd cloddio mwynau gael rhyw gymaint o effaith ar safleoedd archeolegol nad ydynt wedi'u dynodi. Ystyrir bod y polisi'n rhy anhylaw ac nid yw'r geiriau gallai' a 'posib' yn derfynol.

Awgrymir fod y polisi yn cael ei ddileu ac yn cael ei gynnwys drwy benderfyniad yn ystod y broses cyn cyflwyno cais a'r rhestr leol sydd yn gofyn am asesiad archaeolegol ble mae diddordeb archaeoloegol wedi ei leoli.

ID y Sylw: 244

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Oherwydd eu hunion natur, gall rhai safleoedd cloddio mwynau gael rhyw gymaint o effaith ar safleoedd archeolegol nad ydynt wedi'u dynodi. Ystyrir bod y polisi'n rhy anhylaw ac nid yw'r geiriau 'gallai' a 'posib' yn derfynol.

Awgrymir fod y polisi yn cael ei ddileu ac yn cael ei gynnwys drwy benderfyniad yn ystod y broses cyn cyflwyno cais a'r rhestr leol sydd yn gofyn am asesiad archaeolegol ble mae diddordeb archaeoloegol wedi ei leoli

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult