Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - DIOGELU A GWELLA ASEDAU TREFTADAETH, 7.5.45

ID y Sylw: 496

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Mae angen ystyried posibilrwydd archeolegol. Mae modd rhagdybio posibilrwydd archeolegol yn hytrach nac ymateb yn unig i safleoedd archeolegol y gwyddys amdanynt. Er enghraifft, mae posibilrwydd i ddatblygiadau graddfa fwy ddadlennu gwybodaeth archeolegol newydd ar draws tirweddau lle gallai'r sylfaen wybodaeth gyfredol fod yn brin. Mewn amgylchiadau fel hyn, hyd yn oed lle nad oes fawr o dystiolaeth ar y pryd, efallai bydd gofyn cael gwerthusiad archeolegol i sefydlu tystiolaeth sylfaenol. At hyn, mae'r adnodd archeolegol yn ddeinamig ac mae nifer, lleoliad a dosbarthiad safleoedd archeolegol yn cynyddu trwy'r adeg.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult