Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI STRATEGOL PS18

ID y Sylw: 987

GWRTHWYNEBU Welsh Slate Ltd cyflwynwyd gan SLR Consulting Limited (John Hill)

Crynodeb:

Tra mae'r cwmni yn cefnogi'r strategaeth gyffredinol mae o'r farn y dylid gwneud cyfeiriad clir i'r defnydd o wastraff anadweithiol addas wrth adfer tir a ddefnyddiwyd o'r blaen waeth pwy oedd y defnyddiwr blaenorol.

ID y Sylw: 807

GWRTHWYNEBU Ty Mawr West ltd (John Hill)

Crynodeb:

PS18 Rheoli Gwastraff
Dylai'r hierarchaeth gwastraff gynnwys darpariaeth ar gyfer y defnydd addas o wastraff anadweithiol fyddai'n cael ei ddefnyddio mewn gwaith adfer tir a ddefnyddwyd yn flaenorol.

ID y Sylw: 444

GWRTHWYNEBU Mon a Gwynedd Friends of the Earth (Mr Richard Mills)

Crynodeb:

Dylai Polisi Strategol PS18, a'r polisiau cysylltiedig, gyfeirio at strategaethau lleihau gwastraff, gan adlewyrchu targedau yn y Rhaglen Atal Gwastraff Cymru. Fe ddylia'r CDLl ar y Cyd annog neu orfodi datblygwyr i osgoi gwastraff ac i ail-ddefnyddio ac ailgylchu gwastraff a gynhyrchir yn ystod y cyfnod dymchwel a/ neu adeiladu.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult