Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI GWA1

ID y Sylw: 1447

CEFNOGI Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae CNC yn croesawu bod y Polisi yma yn caniatau cyfleusterau rheoli gwastraff ar rai dynodiadau cyflogaeth.

ID y Sylw: 492

GWRTHWYNEBU Mon a Gwynedd Friends of the Earth (Mr Richard Mills)

Crynodeb:

Fe ddylid ail-lunio'r rhestr o isadeiledd rheoli gwastraff ac ailgylchu i gymryd ystyriaeth o'r scop i ymgorffori cyfleusterau gwastraff cylchol o fewn cymunedau, gan gydanbod pwysigrwydd roddir i'r cyfleusterau yma yn "Towards Zero Waste" a'r Cynllun Sector Bwrdeistrefol.

ID y Sylw: 374

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Mae safle Penygroes yn cynnwys tir sydd wedi'i ddynodi'n Safle Bywyd Gwyllt lleol. Dylid symud hwn o'r ffin ddatblygu. Byddai hwn hefyd yn gylchfa ragod well rhwng y safle gwastraff a'r afon gyfagos.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult