Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI GWA2

ID y Sylw: 1448

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Nid yw GWA2 yn dweud sut fydd y trothwyon 7 mlynedd a 5 mlynedd ar gyfer cyflenwad tirlenwi yn cael ei fonitro a sut fydd yr ACLl yn gweithio gydag Awdurdodau eraill i gyfarch y galw, os oes angen. Cydnabyddir bod gan dirlenwi rol sydd yn lleihau ond fe ddylai'r Cynllun gydnabod yr angen am gydweithio rhanbarthol er mwyn cwrdd a'r galw am dirlenwi ar draws Gogledd Cymru a sut fydd yn cydweithio gydag awdurdodau i gwrdd a'r galw. Dylid rhoi hyn yn y polisi er mwyn cyd-fynd gyda TAN21.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult