Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN2

ID y Sylw: 621

GWRTHWYNEBU Mineral Products Association (Mr Malcolm Ratcliff)

Crynodeb:

Yn sgil y ffaith y nodir maint y banc tir i gael ei sicrhau trwy bolisi mewn digon o fanylder ym mholisi PS19, gofynnwn a oes angen y polisi hwn, ac a yw'n ddyblygiad? Mae'r polisi felly'n groes i brawf cadernid CE1.

Awgrymwn y dylid ei ddileu.

ID y Sylw: 251

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylid bod rhagdybiaeth polisi gadarnhaol o blaid mynd ar drywydd estyniadau i safleoedd presennol.

Dylai'r polisi annog i safleoedd ddod ymlaen gydag estyniadau i safleoedd presennol yn cael eu ffafrio dros safleoedd newydd.

ID y Sylw: 250

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylid bod rhagdybiaeth polisi gadarnhaol o blaid mynd ar drywydd estyniadau i safleoedd presennol a newydd.

Dylid y polisi annog ymestyniadau o flaen safleoedd newydd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult