Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - MWYNAU, 7.5.66

ID y Sylw: 378

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae angen mynegi'r gofyn am fanc tir fel o leiaf saith mlynedd ar gyfer tywod a gro ac o leiaf ddeg mlynedd ar gyfer cerrig mâl, a hynny bob amser trwy gydol y cynllun ac ar ddiwedd y cynllun. Cesglir na fyddai deunydd ychwanegol wrth gefn sy'n ychwanegol at y banciau tir sylfaenol yn cael caniatâd. Dylid diwygio'r testun paragraff i ddangos y banc tir fel lleiafswm o 7 mlynedd ar gyfer tywod a graean a lleiafswm o 10 mlynedd ar gyfer cerrig mâl bob tro.

ID y Sylw: 321

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae angen mynegi'r gofyn am fanc tir fel o leiaf saith mlynedd ar gyfer tywod a gro ac o leiaf ddeg mlynedd ar gyfer cerrig mâl bob amser trwy'r cynllun drwyddi draw ac ar ddiwedd y cynllun. Deellir na fyddid yn caniatáu unrhyw ddeunydd ychwanegol wrth gefn yn ychwanegol i'r banciau tir sylfaenol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult