Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - MWYNAU, 7.5.68

ID y Sylw: 372

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Efallai na cheid digon o wybodaeth i gefnogi dyraniadau ar gyfer Safleoedd Penodol. Er hynny, ceir digon o wybodaeth ar Fodychain, Llanllyfni iddi gael ei hyrwyddo'n Ardal a Ffefrir.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult