Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN4

ID y Sylw: 875

GWRTHWYNEBU Mr John Tripp

Crynodeb:

Maen prawf (ii) - Diogelu asedau mwyn. Defnyddio llechi gwastraff. Adfer - adfer cyfreithiol ac ariannol (gan ddyfynnu South Water - mwynglawdd agored).

ID y Sylw: 623

GWRTHWYNEBU Mineral Products Association (Mr Malcolm Ratcliff)

Crynodeb:

POLISI MWYN4: DATBLYGIADAU MWYNAU
Nid yw'r polisi hwn yn gadarn am ei fod yn methu prawf cadernid CE1. Gwrthwynebwn y meini prawf a ganlyn,
1. Gofynnwn a yw cynnwys arogleuon yn y rhestr o effeithiau mwynderol yn cyfeirio at fwynau o gwbl? Siawns fod hyn wedi'i gyfyngu i waredu gwastraff?
7. Rydym yn gwrthwynebu cynnwys y maen prawf hwn am ein bod yn credu nad oes ei angen am fod meini prawf eraill y polisi'n ymdrin â phob agwedd amgylcheddol eisoes ac felly nid oes unrhyw ddiben defnyddiol iddo gan y byddai asesiad cyffredinol o'r holl effeithiau amgylcheddol yn cael ei gynnal yn ystod y broses benderfynu. Hefyd, mae hi'n anodd iawn diffinio beth yw capasiti amgylcheddol pob un effaith nad yw'r cysyniad yn gweddu iddynt.

Newidiadau i'r Cynllun
Gweler yr awgrym ar gyfer addasu'r polisi yn yr atodiad

ID y Sylw: 505

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Beth a olygir gan 'capasiti amgylcheddol'?

ID y Sylw: 503

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Sgrinio a thirlunio pan fo'n briodol yn unig. Mae angen rhyw fath o gydnabyddiaeth bod tomenni chwareli eu hunain yn aml iawn o bwys hanesyddol.

ID y Sylw: 255

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'r polisi'n rhy gyfarwyddol yn hytrach na bod yn gefnogol o dynnu mwynau e.e. nid pob tirwedd, bioamrywiaeth ac asedau eraill sydd â'r un gwerth. Mae'n gwarchod yr holl asedau yn yr un modd. Nid oes ystyriaeth yn y polisi i fanteision i'r economi a'r gyflogaeth leol nac i'r amgylchedd adferedig o gloddio am fwynau.

ID y Sylw: 254

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Mae'r polisi'n rhy gyfarwyddol yn hytrach na bod yn gefnogol o dynnu mwynau e.e. ddim pob ased tirwedd, bioamrywiaeth ac asedau eraill sydd â'r un gwerth. Mae'n gwarchod yr holl asedau yn yr un modd. Nid oes ystyriaeth yn y polisi i fanteision i'r economi a'r gyflogaeth leol nac i'r amgylchedd adferedig o gloddio am fwynau.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult