Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - MWYNAU, 7.5.71

ID y Sylw: 507

GWRTHWYNEBU Gwynedd Archaeological planning Service (Mr Ashley Batten)

Crynodeb:

Dylid hefyd ystyried lleoliad Parc Cenedlaethol Eryri yng nghyswllt cynigion ger y parc.

ID y Sylw: 380

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid oes cydnabyddiaeth i'r manteision economaidd, cymdeithasol, cyflogaeth a all godi o gloddio mwynau neu i'r ffaith y gall datblygu mwynau arwain, ac y mae yn aml iawn, at fantais net i fioamrywiaeth ac asedau lleol eraill.

ID y Sylw: 317

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Nid oes cydnabyddiaeth o'r manteision economaidd, cymdeithasol a chyflogaeth a all godi yn sgil gweithio mwynau. Nac y gall gweithio mwynau arwain at fantais net i fioamrywiaeth ac i asedau lleol eraill, ac mae yn aml iawn. Angen cydnabyddiaeth bod gwaith mwynau yn gallu rhoi cyfraniad positif i economi leol, cynefinoedd a'r amgylchedd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult