Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN5

ID y Sylw: 624

GWRTHWYNEBU Mineral Products Association (Mr Malcolm Ratcliff)

Crynodeb:

Amau'n gryf y medrai unrhyw chwarel cerrig adeiladu sy'n gweithredu i safonau modern proffesiynol a chynaliadwy ddiwallu gofynion y polisi hwn. Yn ein barn ni, nid yw'r polisi yn ei ffurf ddrafft yn cynnig darlun realistig i annog cwmnïau gwaith cerrig trin newydd, er gall alluogi parhad y rhai sy'n bodoli eisoes. Yn ddiau, byddai cais am rhywbeth sy'n fwy na gwaith bychan (heb ei ddiffinio) sy'n bwriadu gwasanaethu marchnad ehangach nad ydyw wedi'i chyfyngu i'r farchnad dreftadaeth trwy adeiladu busnes lleol cynaliadwy yn siŵr o fethu. Felly hefyd cais am gynhyrchu deunydd sydd eisoes ar gael o safle arall, hyd yn oed os yw hynny ddim ond ar raddfa fechan iawn. Nid oes unrhyw reswm wedi'i nodi fyddai'n cyfiawnhau amodau mor ddidostur a chosbol.

Gofynnir am y Newidiadau a ganlyn i'r Cynllun
Awgrymwn newid y polisi fel a ganlyn:
Caniateir gweithio neu ailagor gweithfeydd mwynau i ddarparu deunydd adeiladu traddodiadol cyn belled: Ei fod yn cyd-fynd â pholisïau eraill y Cynllun

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult