Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN7

ID y Sylw: 435

CEFNOGI Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Mae Cyngor Tref Ffestiniog hefyd yn cefnogi gwarchod y tir yn Rhiw ar gyfer datblygiad rheilffordd. Petai modd datblygu rheilffordd Dyffryn Conwy, fe fyddai yna gyfle i symud llechi gwastraff o Flaenau Ffestiniog i'w ddefnyddio fel aggregate, gan osgoi'r angen i greu chwareli newydd a throi'r llechi hyn yn ffynhonnell newydd o waith ac incwm i'r dref.

ID y Sylw: 260

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylai'r polisi gynnwys yr holl gyfleusterau rheilffyrdd a glanfeydd sy'n ymwneud â'r diwydiant mwynau (yn hytrach na dim ond y rhai hynny a nodir ar y Map Cynigion) yn ffyrdd cynaliadwy o deithio. Byddir yn cefnogi defnyddiau eraill i'r safleoedd yn y dyfodol lle bo modd cyfiawnhau nad oes gan y cyfleusterau hyn ddyfodol sy'n fasnachol hyfyw.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult