Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN8

ID y Sylw: 1449

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Byddai'n ddefnyddiol gwybod os ydi holli anghonfensiynol o fewn sgop y polisi yma. Os ydi o fewn y polisi yna byddai elfen o hyblygrwydd o fewn y polisi'n cael ei groesawu fel byddai'r polisi'n cael ei adolygu yng ngoleuni tystiolaeth newydd am adrawiadau posib y math yma o ddatblygiad ar yr amgylchedd.

ID y Sylw: 262

GWRTHWYNEBU Lafarge Tarmac Trading Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Fel y noda'r cyfiawnhad rhesymegol, ystyrir gwaith cloddio mwynau yn ddatblygiad a ganiateir dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995.

Dileu'r polisi

ID y Sylw: 261

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Fel y noda'r cyfiawnhad rhesymegol, ystyrir gwaith cloddio mwynau yn ddatblygiad a ganiateir dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995.

Dileu'r polisi.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult