Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI MWYN9

ID y Sylw: 1184

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Mae Horizon yn cefnogi polisi ar byllau benthyg.
Fodd bynnag, yn hytrach na cheisio cael newidiadau penodol i bolisi MWYN9, mae Horizon yn cynnig dibynnu ar y polisïau penodol ar gyfer Wylfa Newydd sy'n cael eu cynnig isod. Rheiny fyddai'r polisïau perthnasol ar gyfer penderfynu ar ei geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm hwn, nid ydi Horizon yn cynnig cau allan ei ddatblygiad cysylltiedig rhag bod yn destun i'r polisi hwn.

ID y Sylw: 263

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Gallai pyllau benthyg arfaethedig a rhai sydd eisoes yno fod yn ffynhonnell hyfyw o fwynau y dylid eu cefnogi i sicrhau nad yw mwynau'n cael eu steryllu. Mae manteision amgylcheddol yn ddatganiad eang ei ystod ac mae angen ei ddiffinio.

Cefnogi'r defnydd o byllau benthyg presennol ac arfaethedig ble maent yn hyfyw oherwydd natur dros dro'r datblygiad. Angen diffiniad o'r sgôp a maint y buddiannau amgylcheddol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult