Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - MWYNAU, 7.5.82

ID y Sylw: 381

GWRTHWYNEBU Ellesmere Sand & Gravel Company Limited cyflwynwyd gan Pleydell Smithyman Limited (Mr Robert Price)

Crynodeb:

Dylid annog defnyddiau eilaidd neu adfer mewn safleoedd gweithio mwynau. Mae adfer yn cynnig cyfleoedd sylweddol ar gyfer defnyddiau hamdden, economaidd a chyflogaeth a allai esgor ar fanteision hirhoedlog yn lleol ar ôl y gwaith adfer.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult