Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - ISADEILEDD A CHYFRANIADAU DATBLYGWYR, 7.1.13

ID y Sylw: 1087

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae Paragraff 7.1.13 o'r Cynllun Adnau'n nodi yr ymgysylltwyd efo Dŵr Cymru / Welsh Water yn ystod paratoi'r Cynllun. Mae CNC'n ymwybodol y gallai fod materion o ran capasiti gwaith Trin Dŵr Gwastraff Treborth, sy'n gwasanaethu Bangor, Y Felinheli, Bethel a rhan o dde Ynys Môn. Gallai hynny gyfyngu ar ddatblygiad yn yr ardaloedd hyn, ac felly rydan ni'n argymell yn gryf y dylid gofyn barn Dŵr Cymru / Welsh Water ar y mater penodol hwn.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult