Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - Polisi ISA2

ID y Sylw: 1417

GWRTHWYNEBU NFU Cymru (Dafydd Jarrett)

Crynodeb:

Hoffai NFU Cymru wneud y sylwadau cyffredinol canlynol ar y Polisïau Rheoli Datblygu sydd wedi ei gynnwys yn y Cynllun drafft
Cyfleoedd na fyddai'n rhwystro'r datblygiadau canlynol:-
* Byddai'n darparu cyfleusterau cymunedol sy'n diwallu angen lleol

ID y Sylw: 1394

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc RH Wyn Williams

Crynodeb:

Oherwydd bod y cynllun am fod dros gyfnod o 10 mlynedd neu fwy, fe hoffwn i chwi ystyried y canlynol i Abersoch: Ardal gyda ffin yn cael ei adnabod fel lleoliad Gwasanaethau heb unrhyw gynydd.

ID y Sylw: 1128

GWRTHWYNEBU Horizon Nuclear Power (Miss Sarah Fox)

Crynodeb:

Ar y cyfan yn cefnogi Polisi ISA2, ond mae angen cydnabod na ddylai'r polisïau fod yn weithredol ar gyfer unrhyw gyfleusterau y gallent gael eu dosbarthu fel cyfleusterau cymunedol y gallent ddod ymlaen tu mewn i gampysau llety gweithwyr fel rhan o'i Strategaeth Llety Gweithwyr. Yn hytrach na chwilio am newidiadau penodol i ISA2, fodd bynnag, mae Horizon yn dibynnu ar y polisïau penodol arfaethedig isod ar gyfer Wylfa Newydd. Rheiny fydd y polisïau perthnasol ar gyfer penderfynu ar ei geisiadau datblygu cysylltiedig. Am y rheswm yma, nid ydi Horizon yn cynnig y dylid cau allan yn benodol o'r polisïau hyn ei ddatblygiad cysylltiedig (h.y. llety dros dro i weithwyr).

ID y Sylw: 267

CEFNOGI The Theatres Trust (Ross Anthony)

Crynodeb:

Mae Ymddiriedolaeth y Theatrau'n cefnogi'r polisi hwn. Bellach mae'n rhoi datganiad clir ar gyfer gwarchod a gwella eich cyfleusterau cymunedol a diwylliannol hanfodol ac, ynghyd â pholisi ISA1, anogaeth i ddarparu cyfleusterau newydd ac ychwanegol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult