Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T6 - Tir ger maes Mona, Amlwch

ID y Sylw: 1558

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr posibl o'r safle datblygu arfaethedig yma.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Amlwch yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r safleoedd datblygu/ffigwr twf arfaethedig yma.

ID y Sylw: 687

CEFNOGI Cyngor Tref Amlwch (Mrs M Hughes)

Crynodeb:

Dylai o leiaf 10% fod yn gartrefi cychwynnol i bobl ifanc leol - mae ein pobl ifanc yn gadael yr ardal oherwydd y diffyg cyflogaeth. Mae'r boblogaeth yn bwysig i Amlwch.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult