Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T7 - Tir ger Lôn Bach, Amlwch

ID y Sylw: 1559

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r safle datblygu arfaethedig yma. Mae angen i ddatblygwyr posibl fod yn ymwybodol bod carthffos yn croesi'r safle hwn ac y byddai angen mesurau amddiffyn ar ffurf hawddfraint dros led penodol o dir neu wyro'r bibell, a gallai hynny effeithio ar y dwysedd tai ar y safle.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Amlwch yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r safleoedd datblygu/ffigwr twf arfaethedig yma.

ID y Sylw: 689

CEFNOGI Cyngor Tref Amlwch (Mrs M Hughes)

Crynodeb:

Dylai o leiaf 10% fod yn gartrefi cychwynnol i bobl ifanc leol - mae ein pobl ifanc yn gadael yr ardal oherwydd y diffyg cyflogaeth. Mae'r boblogaeth yn bwysig i Amlwch.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult