Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI14, T24 - Cyn Cae Chwarae, Blaenau Ffestiniog

ID y Sylw: 1594

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle yma.
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr posibl o'r safle datblygu arfaethedig yma.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Blaenau Ffestiniog yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig sy'n deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 420

GWRTHWYNEBU Cyngor Tref Ffestiniog (Mrs Ann Coxon)

Crynodeb:

Dynodi Y Ddôl, hen safle'r Clwb Rygbi ar gyfer tai. Mae'n bwysig iawn i nodi fod y safle hwn ar y gorlifdir. Mae'r mapiau a wnaeth hen Asiantaeth yr Amgylchedd am peryglon llifogydd yn cadarnhau hyn. Felly, os caiff tai eu codi ar y safle, fe fydd rhaid i dylunio nhw'n arbennig, hwyrach eu codi nhw ar stilts. Fe fyddai gwneud tai arferol yn golygu gorfodi preswylwyr y dyfodol i ddioddef llifogydd dro ar ôl tro.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult