Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI15, T37 - Tir ger Ffordd Penmynydd, Llanfairpwll

ID y Sylw: 1359

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae gan y safle yma ganiatâd cynllunio a does gennym ni ddim sylwadau pellach arno.

ID y Sylw: 1334

GWRTHWYNEBU Mr TC Roberts cyflwynwyd gan Mr Elfed R. Williams

Crynodeb:

Nid safle T37 yw'r safle tai gorau ar gyfer anheddiad Llanfairpwll oherwydd:
1. Nid dyma yw'r lleoliad mwyaf cynaliadwy
2. Nid dyma yw'r lleoliad mwyaf hygyrch
3. Ni chynhigiwyd y Safle Amgen sydd bellach ar gael ac wedi'i gynnig yn 2d, fel Safle Arfaethedig
4. Nid yw'r Cynllun Adnau yn gadarn os nad yw'n ystyried nac yn derbyn y Safle Amgen.

Dylid HEPGOR Safle T37 a defnyddio'r Safle Amgen sydd nawr ar gael ac wedi'i gynnig yn:
Tir yn Lôn Refail
Llanfairpwll
LL61 5YY
CYFEIRNOD GRID OS SH 53536 72021

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult