Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16, T61- Tir ger Cefn Capel, Botwnnog

ID y Sylw: 1341

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.

Byddai angen cael carthffosydd tu allan i'r safle i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Botwnnog yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r ffigwr twf arfaethedig a ddyrannwyd i'r dalgylch yma.

ID y Sylw: 476

CEFNOGI Mr Geraint Evans

Crynodeb:

Re: T61: Cefn Capel, Botwnnog: Agree with this potential site. Central to the village, direct access from the site either to the B4413 highway or to a quieter road before joining the B4413. A footpath already exists from this site all the way to the center of the village to the services. Botwnnog is a village which services through two schools, a central Pen Llyn surgery, Congl y Meinciau Business Park, phone exchange etc.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult