Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C2 - Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor

ID y Sylw: 1614

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r rhwydwaith dŵr lleol tu mewn i'r stad ddiwydiannol bresennol yn ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig i'r ardal ddatblygu hon.
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth lleol tu mewn i'r stad ddiwydiannol bresennol yn ddigon ar gyfer y llif dŵr budr domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.
Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Treborth, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult