Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C10 - Ger garej betrol, Y Ffôr

ID y Sylw: 1625

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae ein rhwydwaith dŵr lleol ni'n ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.
Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff y Ffôr, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1385

GWRTHWYNEBU Campaign for the Protection of Rural Wales (Mr Noel Davey)

Crynodeb:

Rydym yn cefnogi C10 o gwmpas y modurdy (Tir Dolwar). Tra'n nodi bod C27 sy'n 2.8ha o dir cyflogaeth (stad ddiwydiannol, yn rhanol yn y CDU, yn dal yn wag awgrymwn y dylid felly dynodi C10 gyda hyblygrwydd, ar gyfer un ai tai neu gyflogaeth, yn dibynnu ar flaenoriaethau ar y gweill a chynigion datblygu.

ID y Sylw: 1285

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llannor (Mr Haydn Jones)

Crynodeb:

Safle rhif C10 (tir ger modurdy OH Griffiths) cyfyngu'r defnydd ar gyfer diwydiant ysgafn yn unig.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult