Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C11 - Parc Cybi, Holyhead

ID y Sylw: 1686

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Mae prif garthffos pwmpio llif at i fyny yn croesi'r safle a gallai hynny gyfyngu ar ddwysedd datblygiad y safle. Mae Gorsaf Pwmpio Carthffosiaeth Tŷ Mawr tu mewn i'r safle a bydd angen asesiad i weld a fydd modd ymdopi efo'r holl lif o'r safle hwn ynte a fydd angen gwella mwy ar yr orsaf hon er mwyn gallu symud ymlaen efo'r cyfan o'r datblygiad arfaethedig. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

ID y Sylw: 1627

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Caergybi'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1626

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae prif gyflenwadau dŵr 90mm a 125mm yn croesi'r safle ar hyd y ffiniau gorllewinol a dwyreiniol, a gallai hynny gyfyngu ar ddwysedd datblygiad y safle. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.
Mae prif garthffos pwmpio llif at i fyny yn croesi'r safle a gallai hynny gyfyngu ar ddwysedd datblygiad y safle. Mae Gorsaf Pwmpio Carthffosiaeth Tŷ Mawr tu mewn i'r safle a bydd angen asesiad i weld a fydd modd ymdopi efo'r holl lif o'r safle hwn ynte a fydd angen gwella mwy ar yr orsaf hon er mwyn gallu symud ymlaen efo'r cyfan o'r datblygiad arfaethedig. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

ID y Sylw: 1283

GWRTHWYNEBU Mon a Gwynedd Friends of the Earth (Mr Richard Mills)

Crynodeb:

Mae Cae Glas yn cael ei ddangos fel safle cyflogaeth ond mae'r safle llawn bywyd gwyllt a hefo tueddiad i lifo. Ddylai'r safle cael ei warchod rhag datblygiad economaidd/diwydiannol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult