Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C37 - Cyn safle Shell, Rhosgoch

ID y Sylw: 1693

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Does dim carthffosydd cyhoeddus yn agos at y safle hwn. Mae'r carthffosydd cyhoeddus agosaf tua 2km i ffwrdd yn Amlwch tua'r gogledd, neu tua 2km i ffwrdd yn Rhosybol tua'r de-ddwyrain. Byddai angen carthffosydd tu allan i'r safle ond byddai datblygiad o'r maint yma'n golygu ei bod yn ddrud cael atebion i'r ddarpariaeth garthffosiaeth tu allan i'r safle. Lle nad oes cyfleusterau carthffosiaeth cyhoeddus ar gael yn agos, fel efo'r safle hwn, bydd darpariaethau 'Cylchlythyr 10/99 Gofynion Cynllunio mewn perthynas â Defnyddio Systemau Carthffosiaeth heb Brif Gyflenwad a Chynnwys Tanciau Septig mewn Datblygiadau Newydd' yn gweithredu, a gallai datblygwyr posibl ystyried gosod pecyn offer gwaith trin preifat. Byddai angen ymgynghori efo Adnoddau Naturiol Cymru ar y mater yma.

ID y Sylw: 1665

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Efallai bydd angen cael prif gyflenwad dŵr tu allan i'r safle hwn i'w wasanaethu. Bydd modd cael hynny trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau dŵr trwy Adrannau 41 - 44 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Does dim carthffosydd cyhoeddus yn agos at y safle hwn. Mae'r carthffosydd cyhoeddus agosaf tua 2km i ffwrdd yn Amlwch tua'r gogledd, neu tua 2km i ffwrdd yn Rhosybol tua'r de-ddwyrain. Byddai angen carthffosydd tu allan i'r safle ond byddai datblygiad o'r maint yma'n golygu ei bod yn ddrud cael atebion i'r ddarpariaeth garthffosiaeth tu allan i'r safle. Lle nad oes cyfleusterau carthffosiaeth cyhoeddus ar gael yn agos, fel efo'r safle hwn, bydd darpariaethau 'Cylchlythyr 10/99 Gofynion Cynllunio mewn perthynas â Defnyddio Systemau Carthffosiaeth heb Brif Gyflenwad a Chynnwys Tanciau Septig mewn Datblygiadau Newydd' yn gweithredu, a gallai datblygwyr posibl ystyried gosod pecyn offer gwaith trin preifat. Byddai angen ymgynghori efo Adnoddau Naturiol Cymru ar y mater yma.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult