Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C39 - Stad Ddiwydiannol Griffin, Penrhyneudraeth

ID y Sylw: 1083

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae'r tir ym mharth llifogydd C2 TAN 15 Llywodraeth Cymru: Mapiau Cyngor Datblygu. Byddai datblygu'r tir yma ar gyfer cyflogaeth yn groes i gyfarwyddyd polisi cenedlaethol TAN 15. Mae ANC o'r farn na chafodd risg llifogydd y safle yma ei asesu'n ddigonol. Mae ANC yn argymell paratoi Asesiad Strategol Canlyniad Llifogydd cam 2 neu gam 3 a gyrru hwnnw i ANC i asesu ymhellach, er mwyn dangos y byddai datblygu'r safle yma ar gyfer cyflogaeth yn cydymffurfio efo gofynion TAN15 neu nad ydi datblygiad sy'n dod ymlaen o dan y dyraniad yma'n cynnwys codi unrhyw unedau cyflogaeth newydd tu mewn i'r safle.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult