Joint Local Development Plan Consultation Portal

Please note: You only need to register / login if you wish to make representations.

Deposit Joint Local Development Plan

Having trouble using the system? Visit our help page or contact us directly.

Previous Chapter || Next Chapter

Appendix 7

View Comments (1) Schedule of Protected Sites or Areas

Special Areas of Conservation (SAC)

Gwynedd

1. Aber Woodlands
2. Pen Ll?n Seacliffs
3. Afon Gwyrfai and Llyn Cwellyn
4. Eifionydd Fens
5. Eryri
6. Ll?n Fens
7. Meirionnydd Oakwood and Bat Sites
8. Glynllifon
9. Migneint - Arenig - Dduallt

10. Ll?n Peninsula and the Sarnau
11. River Dee and Bala Lake
12. Y Berwyn

Anglesey

13. Anglesey Fens
14. Cemlyn Bay
15. Glan-traeth
16. Anglesey Coast: Saltmarsh

17. Glannau Ynys Gybi/Holy Island Coast
18. Llyn Dinam

Gwynedd & Anglesey

19. Abermenai to Aberffraw Dunes
20. Menai Strait and Conway Bay

Special Protection Areas (SPA)

Gwynedd

1. Aberdaron Coast and Bardsey Island
2. Mynydd Cilan, Trwyn y Wylfa and Ynysoedd Sant Tudwal
3. Migneint - Arenig - Dduallt
4. Lavan Sands, Conway bay
5. Y Berwyn

Anglesey

6. Holy Island Coast
7. Ynys Feurig, Cemlyn Bay and The Skerries
8. Puffin Island

Gwynedd & Anglesey

9. Liverpool Bay

RAMSAR

Gwynedd & Anglesey

1. Anglesey and Ll?n Fens

Sites of Special Scientific Interest (SSSI)

Gwynedd

1. Aber Geirch
2. Aber Mawddach Estuary
3. Afon Dyfi near Machlwyd
4. Afon Dyfrdwy
5. Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn
6. Afon Seiont
7. Barmouth Hillside
8. Mwynfa Benallt a Nant y Gadwen
9. Berwyn
10. Broadwater
11. Caeau Tan y Bwlch
12. Caeau Tyddyn Dicwm
13. Caerau Uchaf
14. Cappas Lwyd
15. Carreg y Llam
16. Chwarel Gwenithfaen Madoc
17. Coed Cwmgwared
18. Coed Dinorwic
19. Coed Elerion
20. Coed Tremadog
21. Coedydd Aber
22. Coedydd Afon Menai
23. Coedydd Dyffryn Ffestiniog (Gogleddol)
24. Coedydd Nanmor
25. Cors Geirch
26. Cors Gyfelog
27. Cors Hirdre
28. Cors Llanllyfni
29. Cors Llyferin
30. Cors y Sarnau
31. Cors y Wlad
32. Dinas Dinlle
33. Dyfi
34. Eithinog
35. Eryri
36. Foel Gron a Thir Comin Mynytho
37. Gallt y Bwlch
38. Glanllynnau a Glannau Pen-Ychain to Griccieth
39. Glannau Aberdaron
40. Glannau Tonnau to Friog
41. Glaslyn
42. Glynllifon
43. Gwydir Bay
44. Llwyn y Coed
45. Llyn Glasfryn
46. Llyn Padarn
47. Llyn Peris
48. Llystyn Isaf
49. Maen Gwyn
50. Migneint - Arenig - Dduallt
51. Moel Tryfan
52. Moelypenmaen
53. Morfa Abererch
54. Morfa Dinlle

55. Mynydd Tir y Cwmwd a'r Glannau at Garreg yr Imbill
56. Morfa Dyffryn
57. Morfa Harlech
58. Mountain Cottage Quarry
59. Mwyngloddiau Llanfrothen
60. Mynydd Penarfynnydd
61. Mynydd Tir y Cwmwd a'r Glannau at Garreg yr Imbill
62. Pant Cae Haidd
63. Pen Banar
64. Penmaen
65. Porth Ceiriad, Porth Neigwl ac Ynysoedd Sant Tudwal
66. Porth Dinllaen i Borth Pistyll
67. Porth Towyn i Borth Wen
68. Rhiw-For-Fawr
69. Rhosgyll Fawr
70. Rhyllech Uchaf
71. Talhenbont
72. Tan y Grisiau
73. Tiroedd a Glannau rhwng Criccieth and Afon Glaslyn
74. Traeth Lafan
75. Tryweryn River Sections
76. Tyddyn Gyrfer
77. Tyn-Llan
78. Wern Road Section
79. Wig Bar a'r Glannau i Borth Alwm
80. Y Foryd
81. Ynys Enlli
82. Ynysoedd y Gwylanod, Gwylan Islands
83. Yr Eifl

Anglesey

84. Arfordir Gogleddol Penmon
85. Baron Hill Park
86. Beddmanarch-Cymryan
87. Bwrdd Arthur
88. Cadnant Dingle
89. Cae Gwyn
90. Caeau Talwrn
91. Carmel Head
92. Cemlyn Bay
93. Clegir Mawr
94. Coed y Gell a Morfa Dulas
95. Cors Bodeilio
96. Cors Bodwrog
97. Cors Goch
98. Cors Erddreiniog
99. Cors y Farl
100. Craig Wen/Cors Castell
101. Fferam Uchaf

102. Cors Goch
103. Cors y Farl
104. Glan-Traeth
105. Glannau Penmon - Biwmaris
106. Glannau Porthaethwy
107. Glannau Rhoscolyn
108. Glannau Ynys Cybi: Holy Island Coast
109. Gwenfro a Rhos y Gad
110. Henborth
111. Llanbadrig - Dinas Gynfor
112. Llyn Alaw
113. Llyn Bodgylched
114. Llyn Garreg-Llwyd
115. Llyn Hafodol a Cors Clegyrog
116. Llyn Llygeirian
117. Llyn Llywenan
118. Llyn Maelog
119. Llyn Padrig
120. Llyn Traffwll
121. Llynnau Y Fali - Valley Lakes
122. Malltraeth Marsh/Cors Ddyga
123. Mariandyrys
124. Mynydd Parys
125. Nantanog
126. Newborogh Warren - Ynys Llanddwyn
127. Penrhos Lligwy
128. Penrhynoedd Llangadwaladr
129. Porth Diana
130. Puffin Island - Ynys Seiriol
131. Rhoscolyn Reedbed
132. Rhosneigr
133. Rhosneigr Reefs
134. Rhosydd Llanddona
135. Salbri
136. The Skerries
137. Sgistau Glas Ynys Môn
138. Traeth Lligwy
139. Tre Wilmot
140. Tre'r Gof
141. Trwyn Dwlban
142. Ty Croes
143. Tyddyn y Waen
144. Tywyn Aberffraw
145. Waun Eurad
146. Y Werthyr
147. Ynys Feurig
National Nature Reserves (NNR)

Gwynedd

1. Coed Tremadog
2. Cors Geirch
3. Morfa Dyffryn
4. Morfa Harlech
5. Ynys Enlli

Anglesey

6. Cors Bodeilio
7. Cors Erddreiniog
8. Cors Goch
9. Newborough Warren and Ynys Llanddwyn

Conservation Areas

Gwynedd

1. Aberdaron
2. Barmouth
3. Aberpwll
4. Bangor
5. Bontnewydd
6. Bryn Eglwys
7. Braichmelyn
8. Caernafon
9. Clynnog Fawr
10. Criccieth
11. Dolbenmaen
12. Glasinfryn
13. Glynllifon
14. Porthmadog
15. Portmeirion
16. Pwllheli
17. Nefyn
18. Llanaelhaearn

19. Llandwrog
20. Llaniestyn
21. Llandygai
22. Llanengan
23. Llangian
24. Llangybi
25. Llanllechid
26. Llanwnda
27. Llanystumdwy
28. Lôn y Graig-Bethesda
29. Llwybr Main/Tan y Bwlch-Mynydd Llandygai
30. Porthdinllaen
31. Porthmadog
32. Pwllheli
33. Rhes Elfed-Bethesda
34. Rhes Gordon-Bethesda
Tanysgafell-Bethesda
35. Trefor
36. Tregarth

37. Tremadog
38. Y Faenol
39. Ynys Enlli

Anglesey

40. Aberffraw
41. Amlwch
42. Amlwch Port
43. Beaumaris
44. Bodedern
45. Cemaes
46. Holyhead Central
47. Holyhead Mountain
48. Holyhead/ Newry Beach
49. Llanfechell
50. Llangefni
51. Menai Bridge

Historical Gardens and Parks

Gwynedd

1. Boduan
2. Broom Hall
3. Caernarfon: Comin Morfa
4. Castell Bryn Bras
5. Castell Penrhyn
6. Cefnamlwch
7. Faenol

8. Glasinfryn
9. Glynllifon
10. Plas Bodegroes
11. Plas yn Rhiw
12. Portmeirion
13. Tan yr Allt
14. Rhiwlas

Anglesey

15. Bodorgan
16. Bodowen
17. Carreglwyd
18. Cestyll
19. Llanidan
20. Plas Berw
21. Plas Gwyn
22. Plas Newydd

Historical Landscapes

Gwynedd

1. Aberglaslyn
2. Ardudwy
3. Bala & Bala Lake
4. Blaenau Ffestiniog

5. Dinorwig
6. Dysynni Valley
7. Mawddach
8. Ogwen Valley
9. Nantlle Valley

10. North Arllechwedd
11. Ll?n a Bardsey Island

Môn

12. Penmon

Previous Chapter || Next Chapter
Having trouble using the system? Visit our help page or contact us directly.

Powered by OpusConsult